UNDERVISNING / WORKSHOP


Vi tilbyder undervisning/workshop til kommuner og andre fagfolk, som er i kontakt med familier hvor deres barn/unge er ramt af spiseforstyrrelse.


Forslag til vidensdeling:


  • Forståelse omkring spiseforstyrrelser; både den fysiske, psykiske, adfærdsmæssige og sociale dimension
  • Hvordan støttes forældre/pårørende
  • Hvordan støttes barnet/den unge
  • Hvordan brydes uhensigtsmæssige mønstre
  • Hvordan sikres videre udvikling for barnet/den unge
  • Udvikling af fagfolks kompetencer til måltidsstøtte, herunder konkrete redskaber, metoder og teknikker
  • Sparring vedr. specifikke sager