OM OS


Spiseforstyrrelsesteamet består af to sygeplejersker med højt specialiseret viden og erfaring indenfor behandling af spiseforstyrrelser.


Vi lægger vægt på et samarbejde præget af respekt, tillid, nysgerrighed, varme og håb.

Vi ønsker at møde familier med nysgerrighed og med fokus på forandring gennem samtale, der kan åbne for nye perspektiver og danne grobund for udvikling og alternative handlemåder.


Vores tidlige indsats hviler på samtalebaserede tiltag og rådgivning til familier, hvor et barn/en ung er ramt af spiseforstyrrelse.


Vores princip bygger på, at forældre/barn så tidligt som muligt møder ekspertviden. Forskning viser, at tidlig indsats giver større chance for at lykkes og for at tilstanden ikke bliver for omfattende og langvarig.


Sult som symptom dækker over, at vi tror på at barnet/den unge med sin spiseforstyrrelse forsøger at mestre livet og dermed er faret vild i ønsket om at få det bedre. Indsatsen mod spiseforstyrrelse må derfor nødvendigvis følge to spor; Noget i barnets/den unges liv skal være væsentligt anderledes og vi tilbyder derfor samtaler med fokus på følelser og identitet.


Parallelt hermed anser vi det for nødvendigt at have fokus på at normalisere spiseadfærd og fysisk helbred.


Under "ANBEFALINGER" kan du læse udsagn om os.

TEAMET

Joy


Psykoterapeut, MPF og sygeplejerske med højt specialiseret viden indenfor spiseforstyrrelser.


11 års erfaring indenfor flere niveauer af behandling; dag og døgn samt udgående funktion.


Uddannet familieterapeut i systemisk/narrativ terapi.


Solid erfaring i familiesamtaler og individuelle samtaler med børn/unge.


Solid erfaring i afholdelse af forældregrupper og ungegrupper samt undervisning/ workshops for fagfolk.

John


Sygeplejerske med højt specialiseret viden indenfor spiseforstyrrelser.


Over 30 års erfaring indenfor alle niveauer af behandling; ambulant, dag, døgn og udgående funktion.


Solid erfaring i samtaler med familier og individuelle samtaler med børn/unge.


Uddannet i flerfamilieterapi.


Solid erfaring i afholdelse af forældregrupper og undervisning/workshops for fagfolk