SØSKENDESAMTALER OG -GRUPPERDet er vores erfaring at søskende kan mistrives, hvor en spiseforstyrrelse har taget bo i en familie. Søskende kan have svært ved at forstå spiseforstyrrelsen og oplever samtidig den stærke lidelse hos den, der er ramt og hvordan forældre er påvirkede af angst og bekymring.


Søskendebørn kan føle sig nødsaget til at træde i baggrunden for ikke at belaste forældrene yderligere og kan dermed opleve at tilsidesætte egne behov.


Erfaring viser os, at forældre er optaget af, hvordan de øvrige børn i familien kommer hele igennem den svære periode med spiseforstyrrelse. Udover at søskende kan deltage i familiesamtaler, ønsker vi at åbne for muligheden for, at børn og unge med en bror/søster, der er ramt af spiseforstyrrelse, kan mødes med professionelle eller andre i lignende situation.