VELKOMMEN TIL SULT SOM SYMPTOM

Vi tilbyder samtaler, støtte og rådgivning til dig der er ramt af spiseforstyrrelse og til familier hvor et barn/ung er ramt.


For unge/voksne kan der være tale om afklarende samtaler eller samtaleforløb med støtte til at finde en egen vej ud af spiseforstyrrelsen.


For familier, hvor et barn/ung er ramt af spiseforstyrrelse kan indsatsen enten være forebyggende, supplerende eller rehabiliterende. Indeholdet af samtalerne kan have et både rådgivende og terapeutisk element.

 

Alle samtaler og rådgivning foregår med tid til ro og fordybelse i din/jeres situation.


Forældre står ofte rådvilde når deres barn/unge menneske rammes af en spiseforstyrrelse.

Vores erfaring er, at der i ventetiden på den egentlige behandlingsindsats i psykiatrien, kan være brug for en akut indsats, der kan stoppe en negativ udvikling af sygdommen/underernæringen. Vi har stor indsigt og erfaring med den behandlingsindsats, der tilbydes i børne og ungdomspsykiatrien og vil derfor kunne støtte, motivere og vejlede jer og jeres barn i ventetiden.